Prueba de valenciano

50 preguntas / 30 minutos

Antes de comenzar debes cumplimentar los siguientes datos. Recuerda que los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

 

Nombre y apellidos*
Correo electrónico *
Teléfono de contacto *
Indique Centro de estudios : San Vicente / Orihuela *
1.

Quina paraula és la correcta?

2.

Quina opció és la correcta?

3.

Quina paraula està ben separada?

4.

Prefereix no veure el partit de ……. .

5.

Com es diu en valencià “pepino”?

6.

Com es diu en valencià “silla”?

7.

Com es diu en valencià “ventana”?

8.

Com es diu en valencià “rana”?

9.

Com es diu en valencià “sombrero”?

10.

Molts químics…..que aquells elements…...una reacció química tòxica.

11.

Quina paraula està ben separada en síl·labes?

12.

Les qualitats que més m’agradaves d’ella eren ………… i …………… .

13.

….. no menja …… perquè és diabètic.

14.

………… l’alteraven d’allò més bé.

15.

…. invenció de la tintura …. iode.

16.

Punt cardinal entre el nord i l’oest:

17.

Que té els cabells rogencs, adjectiu femení:

18.

Planta que té la particularitat d’orientar-se al sol i que té les pipes com a fruit:

19.

Onomatopeia del riure:

20.

Llengua que es parla a Hongria:

21.

Part que tanca una carta, oposada a la salutació:

22.

Antònim de millor:

23.

Antic alcalde, derivat de la paraula alcalde amb un prefix:

24.

Ofici de la persona que es dedica a tallar arbres i branques per aprofitar-ne la fusta:

25.

En els centres oficials, universitaris i d’ensenyança en general, empleat subaltern, que s’encarrega de l’ordre fora de les aules, entre altres funcions auxiliars:

26.

En l'examen va quedar clar que no sabia que __________ és la capa __________ que envolta la Terra.

27.

Van ….. molts anys …… per al sector de la construcció abans de l’esclat de la crisi.

28.

Tria la paraula correcta:

29.

Tria la paraula correcta:

30.

Tria la paraula correcta:

31.

Tria la paraula correcta:

32.

La __________ és una malaltia __________.

33.

 Quina paraula està ben separada?

34.

Abans vivíem en una societat __________ tan de pressa.

35.

En __________ ocasió he estat tan convençut que la decisió que s'ha pres no és __________ adequada.

36.

Per favor, no __________ tots els llums __________!

37.

Què significa l’expressió “fer l’ull viu”?

38.

El dentista li va haver d’arrancar el queixal de…

39.

Diuen que el senyal que té a la cama és per un …… de quan estava embarassada.

40.

El …. més greu que va cometre el presoner fou …. el tirà.

41.

La bala va ….. el braç del soltar.

42.

Quin concepte no significa revelar?

43.

….. : Ratlla feta als cabells

44.

Han posat reixes ……. no entren a robar.

45.

Què significa el verb "engrunsar"?

46.

Diuen que no hi ha bruixes, però __________, estic segur que __________.

47.

El sorteig de la loteria __________ diverses vegades ja que no eixia el guanyador del número premiat.

48.

__________ canviares de detergent, la roba fa olor __________ menta.

49.

La cuinera portava un __________ de domàs negre amb una __________ daurada.

50.

Van trobar __________ digitals en el __________ de la desbromadora.